сряда, август 12, 2009

Права закони институции


Закон за защита на потребителите - http://www.bcnl.org/doc.php?DID=61
Кодекс на труда - http://www.az.government.bg/Legislation/KT.html

Подаване на сигнали за корупция - http://anticorruption.government.bg/report/content.aspx?p=12
Комисия за защита на потребителите - http://www.kzp.bg/
Сдружение за защита на потребителите (подаване на жалби) - http://potrebitel.bg/

Главна Дирекция "ГРАО" (промяна на настоящ адрес) - http://grao.government.bg/
Национален статистически институт (подаване на годишни отчети) - http://www.nsi.bg/

Национална агенция за приходите - http://www.nap.bg/
Комисия за финансов надзор - http://www.fsc.bg/
Министерство на финансите - http://www.minfin.bg/

Министерство на образованието и науката - http://www.minedu.government.bg/
Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - http://www.rta.government.bg/n.html
Агенция по обществени поръчки - http://www.aop.bg/

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (смяна на постоянен адрес) - http://lex.bg/laws/ldoc/2134673409

Жалби срещу груби реклами - http://www.dnevnik.bg/pazari/2009/09/29/791954_vashata_jalba_sreshtu_reklama_veche_shte_bude_chuta/?ref=rss

Няма коментари: