четвъртък, ноември 05, 2009

Browser bug with links

От Жорката:

Ако се използва линк е възможно да се получи странен бъг ( Някой от стиловете да не се заредят )

1.<link title="T1" href="main.css" rel="StyleSheet" type="text/css" />
2.<link title="T122" href="main2.css" rel="StyleSheet" type="text/css" />

Втория стил няма да се зареди

Това се дължи на разликите в свойството title. Важи за всички браузъри.
Най-лесния вариант за корекция е да се премахне свойството.
Бъга се проевява само ако линковете имат свойство title и то е различно.

Няма коментари: